EL KONTROLL BOLIG

kr 2 950,00Pris

Feil i elektriske anlegg eller elektrisk utstyr kan gi livsfarlig støt og forårsake brann. Å sjekke det elektriske anlegget kan være noe av det viktigste du gjør.

Elkontroll bolig iht NEK 405-2 gir deg en statusrapport på tilstanden til det elektriske anlegget i boligen din. Slik at du som boligeier kan ta gode valg vdr vedlikehold av det elektriske anlegget. Kontrollen utføres av sertifiserte kontrollører.

Etter endt kontroll mottar du en rapport hvor eventuelle avvik og tiltak dokumenteres.

Flere forsikringsselskaper tilbyr ordninger hvor du kan få årlig rabatt på boligforsikringen dersom du gjennomfører en elkontroll og utbedrer eventuelle feil og mangler som avdekkes. Det forutsettes at kontrollene utføres regelmessig som for eksempel hvert femte år. Ta kontakt med din forsikringsagent for å sjekke hvilken rabatt ordninger som gjelder for din forsikring.

 

Fra Pris 2950,-

  • Elkontroll bolig for en std boenhet, et sikringsskap
  • Utføres iht normen NEK 405-2
  • Utføres av sertifiserte kontrollører
  • Maksimalt 50 km t/r fra en av våre avdelinger
  • Feilretting av eventuelle avvik er ikke medregnet.
  • Elkontroll Bolig iht NEK 405-2 er ikke en fullstendig tilstandskontroll av den elektriske installasjonen, men en begrenset kontroll av de elektriske farekilder som statistisk sett hyppigst fører til brann iht til gjeldene norm NEK 405-2.

© 2020 - Tratec Teknikken // Utviklet av Blest AS 

Tratec Teknikken

Vi er en av regionens ledende leverandører av elektro, rør og klimatekniske løsninger. Våre tjenester strekker seg fra stikkontakten på kjøkkenet ditt til store komplekse industri-installasjoner, både innenfor og utenfor våre landegrenser.